Postproder 3. Olağan Genel Kurul İlanı

 

POST PRODÜKSİYON ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
kovid-19 önlemleri ile ilgili yeni yayınlanan genelge doğrultusunda 20/03/2021 tarihinde
Şafak Stüdyoları- Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:14
Şişli-İstanbul adresinde Saat:11:00’de aşa ğıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen
günde çoğunluk sağlanamaz ya da toplantı ertelenirse ikinci toplantı aynı gündem ile
27/03/2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM;
1- Açılış ve yoklama,
2- Başkanlık divanı seçimi,
3- Saygı duruşu,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
5- Yönetim Kurulunun ibrası,
6- Tüzük değişikliği yapılacak maddelerin okunması ve oylanması,
7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim ile Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.

POST PRODÜKSİYON ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
Kuloğlu Mah. Gazeteci Erol Dernek Sok. Korhan Apt. No:8 Kat: 3/C Beyoğlu/İSTANBUL
www.postproder.org