Postproder 3. Olağan Genel Kurul Erteleme Kararı

POST PRODÜKSİYON ÇALIŞANLARI DERNEĞİ

3.  OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME KARARI

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısının, tüzüğümüzün 7. maddesinde yazdığı gibi, her yıl Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılması gerekir.

İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli ek genelgesi ve İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.10.2020 tarih 96 nolu kararı ile kasım ayı içerisinde yapmamız gereken olağan genel kurulumuz 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri takip edilerek toplu organizasyonlara izin verildiği tarihten itibaren genel kurulumuz yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

                        YÖNETİM KURULU

Kaynak:

https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-konulu-ek-genelge-gonderildi

http://www.istanbul.gov.tr/istanbul-il-umumi-hifzissihha-meclisi-kararlari-