Postproder 2. Olağan Genel Kurul İlanı

POST PRODÜKSİYON ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.11.2019 Cumartesi günü saat 11:00’
de, Şafak Stüdyoları’ nın Esentepe Mah. Kore Şehitleri Caddesi Yüzbaşı Kaya
Aldoğan Sokak No:14 Şişli / İstanbul adresindeki binasında aşağıda belirtilen gündeme
göre yapılacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamaz ya da toplantı ertelenirse
ikinci toplantı aynı gündem ile 16.11.2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte
yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM;

1- Açılış ve yoklama,
2- Başkanlık divanı seçimi,
3- Saygı duruşu,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
5- Yönetim Kurulunun ibrası,
6- Tüzük değişikliği yapılacak maddelerin okunması ve oylanması,
7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim ile Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.