Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri (TÜZÜK)

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Post Prodüksiyon ile ilgili departman çalışanları, aşağıda belirtilen ek şartlara uygun olmaları halinde derneğe üye olma hakkına sahiptir.

1-Derneğimizin üç farklı üyesinden referans mektubu alabilmiş olmak.

2-Kurgu, Ses Tasarımı, Renk Düzenleme (Color Correction), Görsel Efekt Tasarımı ve Post Prodüksiyon Sorumluluğu işlerinde en az bir yıllık fiilen çalışma süresini doldurmuş olmak.

3-Dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, dernek organlarından alınan ilke ve kararları kabul ettiğini, üyelik ödentilerini yükümlendiğini yazılı olarak bildirmelidir.

Asıl üye olmak isteyen kişi, yönetim kurulunun salt çoğunluk kararı ile asıl üyeliğe kabul edilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal Üye veya Onursal Başkan olarak kabul edilebilir. Onursal Üyelik ve Onursal Başkanlık için üyelik için gerekli olan şartlar aranmaz. Onursal Üye ve Onursal Başkan aidat ödemez, genel kurulda oy kullanamaz.