MİSYONUMUZ

Misyonumuz; son yıllarda giderek büyüyen ve değişimler gösteren Sinema-TV sektöründe, dünya standartlarını yakalamaya çalışan stüdyo çalışanları olarak, iş kalitesini arttırmak ve bunu yaparken çalışanların belli bir donanıma sahip olmasını, sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulmasını, stüdyo çalışanlarının haklarının ve ortak çıkarlarının aynı çatı altında korunmasını sağlamak ve sektörümüz içerisindeki diğer çalışma kolları ile iletişim sağlayıp paylaşımda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, kurumsal kültürü ve güçlü kimliği ile sektördeki tüm post-prodüksiyon çalışanlarının kendini ait hissettiği güçlü bir dernek olmak.

DEĞERLERİMİZ

  • Evrensellik
  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
  • Katılımcılık
  • Güvenilirlik
  • Etik duyarlılık